Kinderen

De behandeling van kinderen kan soelaas brengen voor het kind zelf en voor de ouders.
Hierbij denken we aan symptomen als:

- buikpijn, moeilijke stoelgang
- zindelijkheidsproblemen
- groeipijnen
- gedrags- en ontwikkelingsstoornissen
- slaapstoornissen
- concentratie- en leerproblemen
- spraak- en motorische ontwikkelingsvertraging
- herhaaldelijke oor- en luchtweginfecties, astma
- etc.